Nyheter

November 20, 2019

Landbruks-og matdepartementets konferanse om Urbant landbruk

På mandag holdt landbruks-og matdepartementet en konferanse på Nationaltheatret konferansesenter. Konferansen markerte startskuddet for arbeidet med strategien for urbant landbruk. Fabulous Media sto for 2-kamera webcast som ble streamet på regjeringen.no, samt AV-teknisk bistand på lokasjon. Les mer om konferansen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konferanse-om-urbant-landbruk/id2673700/