Med viljan som drivkraft


Kort dokumentarfilm om den svenske sprangrytteren Johanna Lassnack